هیچ محصولی یافت نشد.

بازدید و عیب یابی

کارشناسان شرکت اطلس تجهیز با پشتوانه سال ها تجربه و دانش در زمینه مکانیک، برق و الکترونیک مربوط به کمپرسور های اسکرو جهت هرگونه مشاوره و عیب یابی دستگاه به محل کارخانجات سراسر کشور اعزام میشوند. هرگونه ایرادی که قسمت های مختلف کمپرسور وجود داشته باشد بررسی و عیب یابی میگردد.

در صورتیکه رفع ایراد، یافته شد نیاز به قطعه یا کیت تعمیراتی خاصی نداشته باشد همانجا و در همان مرحله اعزام اولیه ایراد و رفع خواهد شد.

( ایرادات برقی و الکترونیکی و ایرادات مکانیکی جرئی) و در صورتی که مشکل کمپرسور ها در  در جهت رفع آن نیاز به کیت تعمیرات خاصی و ماشین کاری یا فرایند های از این قبیل باشند، زمانو هزینه تعمیرات بررسی و اعلام خواهد شد.

اکثر خدمات فنی در محل کارخانه انجام خواهد شد و در صورتی که نیاز به24000 ساعت باشد، بهتر است که کمپرسور به کارگاه این شرکت حمل گردد تا سرویس اورهال کامل در بهترین شرایط و با امکانات کامل و استاندارد صورت پذیرد.

انجام سرویس کیت های 4000 و 8000 ساعت در مرحله انجام خواهد گردید.