پارامترهای فشار کمپرسور و دمای کمپرسور از مهم ترین پارامترهای اندازه گیری در کمپرسورهای اطلس کوپکو جهت کنترل فرآیند می باشند . در نسل هایی قبل کمپرسورها آنالوگ بودند و سنجش فشار هوای کمپرسور به عهده گیج ها بوده و با دیجیتال شدن کمپرسورها این پارامتر در صفحه نمایشگر نمایش داده میشود . هرچند استفاده از گیج فشار هنوز هم کاربردی بوده است .
سنسور های فشار :
سنسور فشار کمپرسورهای اطلس کوپکو جهت سنجش فشار هوای خط ، فشار روغن داخلی ، فشار هوای ال پی (واحد هواساز مرحله یک ) و فشار هوا  اچ پی ( واحد هواساز مرحله دو ) بوده ، این سنسورها در رنج های مختلف تولید می شود . سنسورهای فشار که به آن ترنسدیوسر هم گفته میشود ، و انرژی مکانیکی که در اینجا همان انرژی سیال است را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند . حال توضیح داده میشود منظور از تبدیل یعنی چی !
ساختار سنسور فشار اطلس کوپکو :
هر سنسور فشار اطلس کوپکو سه سر سیم دارد ، یک سیم آن منفی ، یک سیم تغذیه و یک سیم بعنوان دیتا است . این سه سیم به کنترلر متصل میشود . و از ولتاژ تغذیه 5 ولت کنترلر ، تغذیه میشوند . ساختاری شبیه پتانسیومتر تشکیل میشود .. یعنی بر اساس فشار در پین سوم ولتاژ بین 0تا5 به ورودی برد گنترلر اعمال میشود . و بر همین اساس با تشخیص برد کنترلر ،  فشارهوا و یا روغن قابل نمایش میشود .
کاربرد سنسور فشار :
از سنسور فشار تنها بعنوان نمایش استفاده نمیشود بلکه بر اساس میزان فشار اندازه گیری شده فرمان های لود و آنلود صادر میشود و همچنین در صورت بیش از حد بالا رفتن فشار هوا ، فرمان خاموشی از سمت کنترلر صادر میشود . درست شبیه سوپاپ اطمینان . (در سیستم آنالوگ این بخش توسط پرشر سوییچ انجام میشد )

سنسور DP یا سنسور اختلاف فشار :

این سنسورها که معمولا در رنج 0 تا 3 بار می باشند وظیفه سنجش اختلاف فشار می باشند .

سنسور اختلاف فشار فیلتر سپراتور : Oil Filter Separator DP 

فیلتر سپراتور که کار آن جدا کردن روغن از هوا می باشد ، نیاز به تعویض به موقع قبل از اشباع شدن می باشد . در صورتی اشباع شدن این فیلتر اختلاف فشار در موردی و خروجی سپراتور اتفاق می افتد .

ساختار سنسور اختلاف فشار دارای دارای دو ورودی بوده ، ورودی قبل از فیلتر سپراتور و ورودی بعد از فیلتر سپراتور ، و اختلاف فشار با سنجش هر دو ورودی ایجاد میشود ، نتیجه این اختلاف فشار یه کنترلر ارسال میشود تا در صورتی که این اختلاف فشار بیش از مقدار مجاز باشد ، کنترلر از طریق نمایشگر به اپراتور اعلام کند .
سنسور دما اطلس کوپکو :
سنسورهای دما اطلس کوپکو در دونوع PT100 و PT1000  می باشد . موقعیت این سنسور درخروجی واحد هواساز است ، سنسور دما از نوع مقاومتی و دو سر سیم است که به کنترلر متصل میشود .