سنسور فشار اطلس کوپکو ATLAS COPCO PRESS.TRANSDUCER 1089057573

.

.

Brand : َAtlas Copco | اطلس کوپکو


Description : PRESSURE SENSOR |  سنسور فشار


P/N : 1089 0575 73 | 1089-0575-73 | 1089057573

.