سنسور دما اطلس کوپکو ATLAS COPCO TEMP SENSOR 1089 0574 40

سنسور دما اطلس کوپکو ATLAS COPCO TEMP SENSOR 1089057440

Brand: َAtlas Copco | اطلس کوپکو


Description : Temperature Sensor |  سنسور دما


P/N : 1089 0574 40 | 1089-0574-40 | 1089057440

.

به دلیل نوسانات قیمت ارز و تغییرات در تعرفه های گمرکی همچنین افزایش قابل توجه هزینه های حمل برای مدتی قیمت های آنلاین از روی سایت برداشته شد. لطفاً جهت دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

  • تلفن: 02188866200
  • تلفن: 02188866300

سنسور دما اطلس کوپکو

ATLAS COPCO TEMP SENSOR 1089 0574 40

پارت نامبر: 1089 0574 40 / 1089-0574-40 / 1089057440

کاربرد درکمپرسور های:

AQ30, AQ37, AQ45, AQ55

GA 315 50 Hz, GA 355, GA 400, GA 450, GA 500
GA 315 W 50 Hz, GA 355 W, GA 400 W, GA 450 W, GA 500 W

GA 132 VSD, GA 180 VSD
GA 132 W VSD, GA 180 W VSD

GA 15 VSD, GA 22 VSD

ZT200-10-50/EX

ZT15-18-22-30-37-45
ZR30-37-45

ZT37, -50 VSD
ZR37, -50 VSD

ZR 30, ZR 37, ZR 45, ZT 30, ZT 37, ZT 45

ZR 37 VSD, ZR 55 VSD, ZT 37 VSD, ZT 55 VSD

G 200

G 200, G 200W, G 250, G 250W

GA 200, GA 250, GA 315 60 Hz
GA 200 W, GA 250 W, GA 315 W 60 Hz

GA 90+ , GA110, GA110+
GA132, GA132+, GA160 , GA160+

GA11, GA15, GA18, GA22

GA 110, GA 110+

GA 132 VSD, GA 180 VSD
GA 132 W VSD, GA 180 W VSD

GA 15 VSD, GA 22 VSD

GA315 – GA355 – GA400 – GA450 – GA500

GA55, GA75, GA90C
GA55 W, GA75 W, GA90C W

انواع سنسور و سوییچ