1900071012

برد کنترلر اطلس کوپکو (الکترونیکون MK4) 1900071012


 MK4 ELEKTRONIKON II CONTROLLER 1900071012


Brand: َAtlas Copco | اطلس کوپکو


Description: Mkiv Elektronikon Controller | MK4 کنترلر الکترونیکون


P/N: 1900 0710 12 | 1900071012 | 1900-0710-12

.

.

به دلیل نوسانات قیمت ارز و تغییرات در تعرفه های گمرکی همچنین افزایش قابل توجه هزینه های حمل برای مدتی قیمت های آنلاین از روی سایت برداشته شد. لطفاً جهت دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

 • تلفن: 02188866200
 • تلفن: 02188866300

 ELEKTRONIKON MK IV- II CONTROLLER 1900 0710 12
برد کنترلر اطلس کوپکو (الکترونیکون MK4 )

 • پارت نامبر: 1900 0710 12 / 1900-0710-12 / 1900071012
 • برد کنترلی کمپرسور اطلس کوپکو / کنترل پنل کمپرسور اطلس کوپکو
 • ATLAS COPCO MKIV ELEKTRONIKON II
 • Regulator / Regulator Elektronikon II / Regulator elektronikon
 • کاربرد در کمپرسورهای :
 • GA 30+, GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75 Aircooled
  GA 30+, GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75 Watercooled
 • GA 37 VSD, GA 45 VSD, GA 55 VSD Aircooled
  GA 37 VSD, GA 45 VSD, GA 55 VSD Watercooled
 • GA 75 VSD, GA 90 VSD Aircooled
  GA 75 VSD, GA 90 VSD Watercooled
 • GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 30
  WorkPlace / WorkPlace Full-Feature
  GA11,GA15,GA18,GA22,GA30C
  Elektronikon I regulator – Pack/Pack Full-feature
 • GA 15 VSD, GA 22 VSD
  WorkPlace / WorkPlace Full-feature
 • GA55+, GA75+, GA90 Aircooled
  GA55+, GA75+, GA90 Watercooled
 • GA 15 VSD, GA 22 VSD
 • GA 5, GA 7, GA 11